Oferta

Oferta

Oferta Kancelarii Prawnej LEGITIMUS jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i do przedsiębiorców.

Zapewniamy udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentację klienta w prowadzeniu spraw na wszystich etapach postępowania zarówno przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak i organami administracji samorządowej oraz rządowej.

Prowadzimy postępowania windykacyjne, obejmujące także negocjacje i mediacje, zmierzające do polubownego uregulowania zadłużenia.

Przygotowujemy również opinie prawne a także tworzymy i analizujemy projekty umów

Dokumenty związane ze zleconymi nam sprawami przygotowujemy w formie wydruków lub w formie elektronicznej – stosownie do życzeń Klientów. Pomoc prawna i doradztwo mogą obejmować konkretne zlecenie lub może być świadczone na podstawie umowy stałej.

Zakres usług:

Prawo cywilne, spadkowe i windykacja należności

Szeroko pojęta pomoc prawna w odzyskaniu należności majątkowych…

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, władza rodzicielska, kontakty…

Prawo karne

Obrona interesów oskarżonego oraz reprezentacja w postępowaniu karnym…

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie zaległego…

Prawo handlowe

Doradztwo w podejmowaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej…

Ochrona konkurencji

Doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego, reprezentowanie…

Prawo administracyjne

Reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej…

Ochrona dłużników przed egzekucjami komorniczymi

Nowatorskie rozwiązania z zakresu prawa chroniące dłużnika w szczególności…

Audyty i wdrażanie RODO

Audyt i wdrażanie Procedur RODO